Szanowni Państwo, zainteresowani Rodzice!

W związku z Ustawą z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.poz.195) uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. na zasadzie dziennika podawczego przyjmowane będą wnioski programu Rodzina 500+. Wnioski będą przyjmowane od tych Rodziców, których dzieci uczęszczają do naszej placówki. Wypełnione druki wraz z kompletem dokumentów można składać w sekretariacie przedszkola, w każdą środę kwietnia tj.: 06.04., 13.04., 20.04. oraz 27.04.2016r. w godzinach 15:00 do 17: 00. Prosimy rodziców o prawidłowe wypełnienie wniosków. Wyznaczone osoby są upoważnione do przyjmowania wypełnionych dokumentów wraz z odpowiednimi załącznikami.

Oświadczenie członka rodziny o dochodach

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.)

WZÓR - Oświadczenie członka rodziny o dochodach

Wzór wypełnionego oświadczenia członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.)

WZÓR Oświadczenie Członka Rodziny o dochodach - zryczałtowany podatek - Wzór wypełniony

Wzór wypełnionego oświadczenia członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

WZÓR - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Wzór wypełnionego oświadczenia członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

WZÓR - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - drugie i kolejne dziecko

Wzór wypełnionego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w przypadku ubiegania się o to świadczenie na drugie i kolejne dziecko

WZÓR - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - pierwsze dziecko

Wzór wypełnionego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w przypadku ubiegania się o to świadczenie również na pierwsze dziecko