!

Samorządowe Przedszkole nr 58 w Krakowie

Czynne w godzinach 6:30 - 17:00.
Stawka żywieniowa 6,80zł (w tym ; śniadanie – 1,36zł, II śniadanie – 1,36zł, obiad – 4,08zł).
Zasady odpłatności za przedszkole zawarte są w Uchwale RMK .
Opłatę za pobyt w przedszkolu należy dokonywać z dołu do 10 –tego każdego miesiąca na konto, które zostanie podane we wrześniu 2018r.
Prosimy o złożenie oświadczenia do 16 maja 2018r. w godzinach pracy przedszkola, niezłożenie oświadczenia równoznaczne jest z rezygnacją z usług przedszkola.
Karta zapisu