!

Nasze przedszkole w tym roku będzie pełniło dyżur wakacyjny w lipcu.

Harmonogram przerwy wakacyjnej