REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni Państwo, ogłaszamy dodatkową rekrutację uzupełniającą w dniach 29.06. do 03.07.2020r. Dysponujemy 2 wolnymi miejscami.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy:

  1. Wypełnić formularz wniosku (zał.1), zrobić skan lub zdjęcie (BARDZO WAŻNE DOBRA WIDOCZNOŚĆ PODPISÓW OBOJGA RODZICÓW) i przesłać na adres e-mail: przedszkole58@vp.pl
  2. Do wniosku należy dołączyć skany wszystkich dokumentów potwierdzających zaznaczone kryteria we wniosku.
  3. Rodzic może poświadczyć szczepienie lub jego brak składając oświadczenie według wzoru (zał. 2).

Ważne!!! Rodzice, którzy składali dokumenty w naszej placówce (tzn. na pierwszym priorytecie) w rekrutacji głównej i nie zostali zakwalifikowani nie muszą składać ponownie dokumentów tylko wystarczy, że potwierdzą chęć udziału w rekrutacji za pomocą wiadomości e mail (treść dowolna).

WYNIKI REKRUTACJI OGŁOSIMY 10.07.2020r.

Dokumenty do pobrania:

Pobierz Oświadczenie o odbytym obowiązkowym szczepieniu ochronnym.

Pobierz WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Rekrutacja 2019/20

DRODZY RODZICE!
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i dalsze zawieszenie działalności placówek oświatowych wprowadzamy zmianę w potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do placówki. Wolę przyjęcia możecie Państwo potwierdzić przesyłając e-mail do przedszkola. Treść wiadomości ma wskazywać, że Rodzic wyraża wolę uczęszczania dziecka do placówki w roku szkolnym 2020 /2021.termin złożenia woli pozostaje bez zmian tj. 27.04 – 08.05.2020. Oryginały dokumentu zostaną podpisane przez Państwa po otwarciu placówek oświatowych.